Borra för bergvärme - tillstånd

Tillstånd och godkännande, vy över trädgård mot granntomt

Du måste ansöka om tillstånd för bergvärme hos kommunen. Det bästa är om du kontaktar miljö- och hälsoskyddskontoret där du bor och tar reda på vad som krävs för att du ska få installera bergvärme. Borrning för bergvärme innebär en miljörisk som kan skada miljön och grundvattnet. 

Hör efter med grannarna

Du behöver alltid kolla med grannarna innan du sätter igång. Om din granne har ett eget borrhål är det viktigt att ditt är på tillräckligt avstånd. Om två bergvärmepumpar är placerade för nära varandra så tar den ena bergvärmepumpen energi från den andra värmepumpen. Då kan pumpen inte leverera den energimängd som den var tänkt att leverera från början.

Avståndet mellan din bergvärmepump och grannens bergvärmepump bör vara minst 20 meter.

Behöver du borra närmare än 20 meter från grannens borrhål? Du kan ersätta ett kortare avstånd genom att antingen borra med vinkel bort från grannens borrhål, eller genom att borra djupare ner i marken.

Du behöver också prata med grannarna för att informera dem om det planerade arbetet, men också för att det kan framkomma uppgifter som inte är registrerade. Fråga grannarna om de har borrat för bergvärme och om det finns brunnar eller avfallsbrunnar i marken i närområdet.

Om din granne inte har ett eget borrhål så är det schysst att lämna tillräckligt avstånd för att de själva ska kunna borra i framtiden. 

Särskilda regler för bergvärme inom vattenskyddsområde

Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde så krävs det ofta längre tid för kommunen att handlägga ärendet. Inom det inre skyddsområden så är det normalt inte tillåtet att installera bergvärme och ytjordvärme. I det övriga områden krävs tillstånd. Om du får tillstånd krävs det ofta att du tar till extra försiktighetsåtgärder vid anläggandet och installationen. Det är något som är viktigt att diskuterar med din installatör och borrentreprenör.

Ansökan och tillstånd

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid! Om du borrar utan tillstånd kan du få betala en dyr straffavgift. Ansökan kostar pengar för handläggning, oavsett om du beviljas tillstånd eller inte. 

Vad ska ingå i din ansökan till kommunen?

Det varierar självklart mellan kommunerna, men vanligtvis så ingår uppgifter om:

  • Bergvärmepump (modell)
  • Borrhålets placering samt dimensionering
  • Fastighet och tomtuppgifter
  • Fastighetsägare
  • Kollektor
  • Köldmedium (vätskan som används)
  • Uppgifter om installatör och borrare

 


Ta in offert från bergvarme-info.se

Bergvärme är för de flesta en stor investering. Vi guidar dig rätt bland priser, tillverkare och leverantörer.