Vill du direkt komma i kontakt med installatörer som tar sig an ditt bergvärmeuppdrag kan detta göras gratis hos Bergvärme-Info.se.

Installation

Väl på plats är en bergvärmepump en mycket trygg och stabil investering. Det är själva installationen som många är oroliga för. Här går vi igenom processen steg för steg så att du ska kunna känna trygghet och veta vad som gäller när det väl är dags att installera bergvärme.

När man ska installera bergväme är det först och främst viktigt att man tänker på helheten. Många tror att det bara är att borra ett hål och sätta in en pump så är det klart, men inget kunde vara längre ifrån sanningen.

  • För det första bör ditt hus ha ett vattenburet uppvärmningssystem i form av golvvärme eller vattenradiatorer. Att lägga om systemet från el eller luft till vatten är en mycket dyr historia som gör bergvärmen olönsam under en överskådlig framtid.
  • För det andra måste du kontrollera att dessa radiatorer verkligen kommer att räcka till. Vattnet från pumpen kommer att vara ca 50°C, till skillnad från tidigare då det kanske var upp till 70°C. Det innebär att uteffekten kommer att bli lägre om du behåller de gamla elementen. 
  • För det tredje bör du säkerställa att värmepumpen som köps varken är för stor eller för liten. En för liten pump klarar inte att att värma upp huset tillräckligt, medan en för stor pump gör att du förbrukar onödigt mycket energi vilket sänker din besparingsmarginal. En stor pump är ofta mycket dyrare än en liten. En bra tumregel är att pumpen ska klara av 60-70% av husets maxbehov. På det viset täcker den ca 90% av behovet under den största delen av året, och resterande uppvärmning kan göras med hjälp av elpatron eller annan värmeform.

Borrningsprocessen

När du har tagit in alla offerter och bestämt dig för en leverantör finns det fortfarande saker att tänka på. Att hålet måste vara djupt nog säger sig själv, och hellre några meter för djupt än för grunt. Man kommer ofta billigare undan ju längre söderut man bor, eftersom solens strålar kan värma upp berget under en längre period av året.

Borrhålet, eller borran som det också kallas, bör vara mellan sextio och tvåhundra meter djupt, och borrningen kräver tillstånd från kommunen. Viktigt att tänka på är att du som fastighetsägare alltid är ytterst ansvarig för borrningen, så se till att kontraktet du skriver på är vattentätt när det kommer till ansvarsbiten. Borraren bör ha gott försäkringsskydd ifall en olycka skulle uppstå.

Om berghällen inte är frilagd utan ligger under ett jordlager, är det viktigt att isolera vid skärningen så att man inte får ner förorenat ytvatten i borran. Många kommuner har också krav på att borrvattnet avslammas innan det leds ut i avlopssystemet. Borrningsprocessen tar generellt 1-2 dagar för en erfaren installatör.

Värmeupptagningen

Värmeupptagningen sker genom en kollektorslang som förs ner i borran. I slangen flyter en vätska som ofta består av en blandning mellan vatten och frostskyddsmedel. Vätskan värms upp av det kringliggande berget till mellan fem och åtta grader. Denna värme förs sedan upp med vätskan och koncentreras i värmepumpen. För varje kWh elektricitet får man ut mellan tre och fem kWh värme.

När vätskan lämnat ifrån sig all värme leds den ner i borrhålet igen. Borran är ofta fylld med grundvatten som fungerar utmärkt som värmeledare mellan berget och kollektorslangen, men ibland ligger grundvattnet för lågt. Då kan det fungera att fylla hålet med fin sand, denna fungerar då som värmeledare.

Dikesgrävning och hål i väggen

Många oroar sig för vad som kommer att hända med deras husvägg och trädgård när de installerar bergvärme, och visst sker en viss påverkan. Denna påverkan är dock ofrånkomlig, och marginell i jämförelse med exempelvis en jordvärmeinstallation, i vilken man bulldozrar upp hela trädgården för att lägga kollektorslangen på en meters djup.

Sålänge man väljer en professionell installatör så är skador på hus och egendom inget att oroa sig för. Dikesgrävning och borrning i väggen tar sällan mer än en dag, och oftast är hela installationsprocessen klar på 1-3 dagar.

 

bergvärme