Bergvärme installation av bergvärmepump

Väl på plats är en bergvärmepump en mycket trygg och stabil investering. Det moment som många är oroliga för innan är hur en bergvärme installation ska gå till. 

Här går vi igenom processen, steg för steg, så att du ska veta vad som gäller när det väl är dags att installera din bergvärmepump. Att ha koll på vad som ska göras kommer göra att du känner en trygghet när det väl är dags.


Förberedelser och grundkrav

När du ska installera bergvärme så är det först och främst viktigt att tänka på helheten. Många tror att det bara är att; ”borra ett hål och sätta in en pump - så är det klart!". Så enkelt är det förstås inte, även om det så klart hade varit skönt.

  • För det första så bör ditt hus ha ett vattenburet uppvärmningssystem. Antingen i form av golvvärme eller vattenradiatorer. Att börja med att lägga om systemet från el eller luft till vatten är en mycket dyr historia och det kommer göra bergvärmen olönsam under en överskådlig framtid.
  • För det andra så måste du kontrollera att de vattenradiatorer du redan har räcker till. Vattnet från pumpen kommer att vara ca 50°C, till skillnad från tidigare då det kanske var upp till 70°C. Det innebär att uteffekten kommer att bli lägre om du behåller de gamla elementen.
  • För det tredje bör värmepumpen som köps in får inte vara för stor eller för liten. En för liten pump klarar inte av att värma upp huset tillräckligt. En för stor pump gör å andra sidan att du förbrukar onödigt mycket energi, vilket sänker din besparingsmarginal. En stor pump är också ofta mycket dyrare än en liten. En bra tumregel är att pumpen ska klara av 60–70% av husets maxbehov. På det viset täcker den ca 90% av behovet under större delen av året. Den resterande uppvärmning som krävs kan göras med hjälp av elpatron eller annan värmeform.

Borrningsprocessen

När du har tagit in alla offerter och bestämt dig för en leverantör så finns det fortfarande saker att tänka på. Att hålet måste vara djupt nog säger sig själv, och hellre några meter för djupt än för grunt. Eftersom solens strålar kan värma upp berget under en längre period av året så brukar man komma billigare undan ju länrge söderut man bor. 

Borrhålet, eller borran som det också kan kallas, bör vara mellan sextio och tvåhundra meter djupt, och borrningen kräver tillstånd från kommunen. Viktigt att tänka på är att du som fastighetsägare alltid är ytterst ansvarig för borrningen, så se till att kontraktet du skriver på är vattentätt när det kommer till ansvarsbiten! Den som borrar bör också ha gott försäkringsskydd utifall en olycka skulle uppstå.

Om berghällen inte är frilagd utan ligger under ett jordlager så är det viktigt att isolera vid skärningen. Isoleringen är nödvändig för att inte få ner förorenat ytvatten i borrhålet. Många kommuner har också krav på att borrvattnet avslammas innan det leds ut i avloppssystemet. Borrningsprocessen tar generellt 1-2 dagar för en erfaren installatör.


Värmeupptagningen

Värmeupptagningen sker genom att en kollektorslang förs ner i hålet. I slangen flyter en vätska som ofta består av en blandning mellan vatten och frostskyddsmedel. Vätskan värms upp av det kringliggande berget till mellan 5 och 8 grader.

Denna värme förs sedan upp, via kollektorslang, via vätskan och koncentreras sedan i värmepumpen. För varje kWh elektricitet får man ut mellan 3-5 kWh värme.

När vätskan lämnat ifrån sig all värme leds den tillbaka ner i borrhålet igen. Borrhålet är ofta fyllt med grundvatten som fungerar utmärkt som värmeledare mellan berg och kollektorslang, men ibland ligger grundvattnet för lågt. Då kan det fungera att fylla hålet med fin sand, denna fungerar då som värmeledare.


Dikesgrävning och hål i väggen

Många oroar sig för vad som kommer att hända med deras husvägg och trädgård när de ska installera bergvärme, och visst sker en viss påverkan. Denna påverkan är dock ofrånkomlig, och marginell i jämförelse med en jordvärmeinstallation, i vilken man bulldozrar upp hela trädgården för att sen placera en kollektorslang på en meters djup.

Så länge du väljer en professionell installatör så är skador på hus och egendom inget att oroa sig för vid en bergvärme installation. Dikesgrävning och borrning i väggen tar sällan mer än en dag, och oftast är hela processen klar på 1-3 dagar. Se till att installatören inkluderar återställningen av området som de jobbat på i offerten så slipper du tänka på den biten.

Läs mer: 

Bergvärmepump - extra uppvärmning för dig med pool

Om borrning - fakta och priser

 


Ta in offert från bergvarme-info.se

Bergvärme är för de flesta en stor investering. Vi guidar dig rätt bland priser, tillverkare och leverantörer.