Bergvärme borrning pris och fakta

Borrning, fakta och pris om bergvärmeborrning och pris per meter borrhål

Vad kostar bergvärme borrning?

Det finns tre faktorer som kan sägas påverka pris för bergvärme borrning mest:

 • Hur djupt det ska borras (jorddjupet)
 • Vart hålet ska borras rent geografiskt
 • Omgivande klimat

Bergvärme utnyttjar så kallad geoenergi. Grundvattnet i Sverige håller en relativt konstant temperatur på 6–8 grader under året. Grundvattnet har ursprungligen värmts upp av solen vid markytan i den allra översta delen av jordskorpan. Vatten i större sjöar eller närliggande hav som värmts upp av solen bidrar också till temperaturen på grundvattnet.

I berggrundens sprickzoner finns stora volymer grundvatten och på de djup som används för bergvärme håller berggrunden samma temperatur som grundvattnet. Med hjälp av en värmepump ansluten till en kollektorslang fylld med vatten och frostskyddsmedel så transporteras sedan värmen från berggrunden och grundvattnet upp och fördelas ut i huset.

Det första som ska göras är att gräva/borra från markytan ner genom jordlagrett för att därefter fortsätta borra ner i berggrunden. Jordlagret är som standard i Sverige ca sju meter tjockt och den del av borrhålet som ligger i jordlagret fodras med stålrör. 

Bild som visar berg och mark i genomskärning och vart foderröret går.

Mellan markytan och berggrunden så behöver en form av extra isolering användas. Det görs i form av något som kallas foderrör. Foderröret minskar risken för jordras i borrhålet och skyddar din bergvärmeanläggning från att förstöra grundvattnet.

Själva borrningen är inte det mest kostsamma vid en installation, utan det är foderröret. Den faktiska borrningen kan kosta några hundralappar per meter borrdjup, medans foderrör kostar mellan 500-900 kronor per meter. Det är alltså nästan dubbelt så dyrt som den faktiska borrningen!

Aktivt borrhålsdjup kallas den del av borrhålet där kollektorn har kontakt med det omgivande berget.

Det totala borrhålsdjupet får du fram genom att lägga till avståndet från markytan ner till grundvattennivån. Borrhålsdjupet totalt sett är det som ligger till grund för att beräkna borrningskostnad.

Borrning - lager för lager

 1. Bergvärme borrning genom jordlager - Sju meter är medelvärdet.
  Stålröret ska sedan drivas in minst 2 meter in i det fasta berget. 
 2. Foderrörsborrning - ska ner minst 6 meter från markytan.
  Det är jorddjupet som avgör hur mycket foderrör som krävs.
 3. Grundvattnet nås någonstans  mellan 90 och 200 meter.
 4. Be om att få aktivt borrhålsdjup specificerat i offerten.

 

För att få veta ungefär på vilket djup fast berg beräknas finnas på din tomt kan du besöka Sveriges geologiska undersökning. Via kartgeneratorn och temat Jordarter kan du få information om jorddjup och liknande.

Bild som visar berggrund i genomskärning med priser per meter borrhål

 

Prisexempel samt total effekt för borrhål på 200 m

Under ett år brukar det som standard gå att få ut maximalt 140 kWh per meter vattenförande borrhål.

Förutsättningar:
- Grundvattnet börjar 10 meter under markytan.
- Borrhålet är på totalt 150 meter. Allt utom de sista 10 meterna upp till jordytan omsluts av grundvatten.
- Ditt bergvärmehål är 14 centimeter diameter.

Räkna på de antal meter som omsluts av vatten, vilket i detta fall blir 140 meter.

140 meter borrhål x 140 kwH = 19 600 kWh

Du får då alltså ut 19 600 kWh per år från ditt borrhål.

Om borrhålet istället skulle vara på 200 meter så kan du få ut 26 600 kWh/år.

Läs mer om:
Priser & kostnader för bergvärme
Tillstånd som du behöver innan du börjar


Ta in offert från bergvarme-info.se

Bergvärme är för de flesta en stor investering. Vi guidar dig rätt bland priser, tillverkare och leverantörer.