Vill du komma i kontakt med installatörer som tar sig an ditt bergvärmeuppdrag direkt? Gör det gratis hos Bergvärme-Info.se.

Bergvärme - pris och kostnad

Pris och kostnad för bergvärme

För dig som är husägare så är förstås kostnaden en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. Bergvärme är känt för höga initialkostnader, det vill säga kostnader för installation och material i början av projektet. Samtidigt så har bergvärme också bekräftat stabil och säker drift över lång tid.

Att installera bergvärme handlar alltså ofta om att ta höga kostnader i början för att sedan dra nytta av energibesparingen under en lång tid framöver. Hur lång denna tid är varierar förstås, men du kan räkna med att en modern värmepump håller i upp till 20 år, medan borrhålet går att använda i ungefär 60 år.

Både stora och små villor kan vinna på att byta till en värmepump. Det är inte ovanligt att när ett litet hus, på runt 125 kvm och med en elförbrukning på runt 25 000 kWh, ska skaffa bergvärme så hamnar de på en kostnad mellan 100 till 125 000 kronor. Ju större huset är, desto större initial investering blir det, men å andra sidan så går det att spara in mycket på den minskade energiförbrukningen.

Många som byter till bergvärme fokuserar på kostnaden, vilket inte är helt fel i sig, men det finns även andra faktorer att ha i åtanke. För många är driftsäkerheten, det minskade underhållet och den ökade komforten betydligt viktigare än hur lång tid det tar att "tjäna in" investeringen. Dessutom ökar ett byte till bergvärme husets värde, något som du kommer att kunna glädja dig åt vid en eventuell försäljning.

Tiden för att nå "break even", det vill säga den tidpunkt då dina besparingar och investeringar går på ett ut, sätts ofta till runt 10 år. Denna siffra varierar förstås kraftigt beroende på hur stor kostnaden för installationen blev och hur mycket du sparar jämfört med tidigare uppvärmningssystem. En tumregel kan vara att tänka sig för om break even börjar närma sig 20 år. Då finns det förmodligen andra energilösningar som ger större ekonomiska fördelar.


Vad påverkar priset?

Priset du får offererat påverkas av många saker. Den kanske allra viktigaste faktorn är djupet på borrhålet: det är stor skillnad i pris på att borra sextio meter och att borra tre gånger så djupt. Även borrningen i jordlagret kostar, så ett sätt att minska kostnaderna kan vara att klarlägga berggrunden själv.

En annan faktor som påverkar priset är naturligtvis själva värmepumpen. Det är extremt viktigt att välja en pump med rätt effekt. För låg effekt gör att huset måste värmas upp på andra sätt, exempelvis med elpatron eller pelletskamin. För hög effekt gör istället att pumpen går på halvfart hela tiden vilket gör att besparingen blir mindre än beräknat. Det gör i sin tur att break even tar längre tid att uppnå. Dessutom kostar en värmepump mycket mera ju högre effekt den har. Läs mer om rätt effektuttag under avsnittet om installation.

Vilken modell utav värmepump en har kan faktiskt också spela en viss roll för totalkostnaden. Stora märken som NIBE och Bosch tar ofta lite mer betalt än de mindre aktörerna, men i gengäld finns det också goda skäl till att de har lyckats bli så stora på marknaden. Vad du väljer är givetvis upp till dig, men vi rekommenderar att du inte stirrar dig blind på priset: kvalitet måste få kosta ibland.


Så, vad kostar det totalt sett?

En kostnad som många glömmer är avgiften som ska betalas när du anmäler att du ska byta till bergvärme. Olika kommuner har olika kostnader när det kommer till din anmälan. I Stockholm kostar det så mycket som 5 550 kronor i skrivande stund att ansöka om att få använda bergvärme.

”Ansökningsavgiften för år 2017 är 5 550 kronor för en liten bergvärmepump upp till 20 kW och 9 990 kronor för en stor bergvärmepumpsanläggning.”
Källa: stockholm.se

Vill du ha en större anläggning kostar det ännu mer. Hos andra kommuner kan det kosta betydligt mindre. Västervik tar 1 786 kronor under 2017. Om något är fel i din anmälan kommer du att behöva rätta till detta och skicka tillbaka den. Detta blir ytterligare en kostnad som måste betalas. Det är inte alla värmepumpsanläggningar som behöver anmälas men för just bergvärme så måste du det.

Som du har sett finns det många saker som påverkar kostnaden för en bergvärmeinstallation. Ta in flera offerter och undersök både median- och genomsnittspris för att sortera bort de som är onödigt dyra - såväl som de som erbjuder glädjekalkyler och fantasipriser!

Ett helt bergvärmesystem kostar generellt mellan 100 000 och 200 000 kronor, beroende på vart du bor, vilken installatör som anlitas och vilken tillverkare av värmepump du köper. Att komma ner under 100 000 kan man skatta sig lycklig för, börjar det däremot närma sig 200 000 eller däröver kan det vara värt att undersöka andra sorters värmepumpar (exempel i länken).


Att sätta ett generellt och rekommenderat pris är omöjligt. Det skiljer sig alldeles mycket från fall till fall. Det bästa vi kan erbjuda är följande;

1. Hitta en prisvärd leverantör med en helhetslösning.

2. Försök göra de enklaste delarna av jobbet själv.

3. Räkna noggrant på hur snabbt investeringen betalar sig. 

Först då kan du komma fram till vad det egentligen skulle kosta för just dig. 

 

bergvärme